Start a new topic

پروسه پنج اسپانسری کانا ا

با سلام و خسته نباشید . سوالم این بود که: یکی از شرایط اقدام بارای ویزای پنج اسپانری داشتن قبولی یو ان هست.ما حدود سه ماه پیش تلفنی مصاحبه شدیم و بعد از آن در سایت unh resultتاریخ مصاحبه ثبت شد و جلوی کشور انتخاب شده ،خالی هست.آیا این بهمنزله قبولی یوان هست؟
Login or Signup to post a comment