ویدیوها Videos

ویدیوهای همایش دگرباشان در دنیزلی - فوریه ۲۰۱۶
در روزهای ششم و هفتم ماه فوریه ۲۰۱۶ سازمان دگرباشان ایرانی همایش دگرباشان ایرانی را در دنیزلی ترکیه برگزار کرد و فایل های تصویری این همایش در یوتیوب بارگزار...
Sun, 18 Dec, 2016 at 1:29 AM
ویدیوهای همایش دگرباشان در دنیزلی - نوامبر ۲۰۱۶
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهام قسمت پنجم
Wed, 4 Jan, 2017 at 12:11 AM
ویدیو- توضیحات آرشام پارسی در ارتباط با اسپانسر خصوصی کانادا یا گروه پنج نفره
ویدیو را از اینجا ببینید
Wed, 17 Oct, 2018 at 1:53 PM