پناهندگی در اروپا

آیا من این امکان را دارم که در اروپا درخواست پناهندگی دهم؟
بله شما می توانید در هر کدام از کشورهای اروپایی نیز درخواست پناهندگی دهید و آن کشورها به صورت مستقیم درخواست شما را بررسی و تصمیم گیری می کنند. حتما توصیه م...
Sun, 24 Jan, 2016 at 11:05 AM
آیا باید قانونی وارد اروپا شوم یا غیر قانونی؟
در هر دو صورت می توانید درخواست پناهندگی دهید. اما باید توجه داشته باشید که چنانچه اقدام به دریافت ویزا نموده اید باید به همان کشوری که به شما ویزا داده است...
Sun, 24 Jan, 2016 at 11:07 AM
سازمان چه کمک هایی به پناهجویان در اروپا می کند؟
سازمان دگرباشان ایرانی می تواند بعد از دریافت پرونده ی شما اقدام به تحقیق و صدور تاییدیه نماید و گزارش هایی برای تصمیم بهتر در اختیار دولت قرار دهد. شما می ...
Sun, 24 Jan, 2016 at 11:08 AM
کدام کشور اروپایی برای پناهندگی بهتر است؟
این کاملا بستگی به شرایط و دلایل پناهندگی شما دارد. اما برای دگرباشان بر طبق تجربه کشورهای هلند و آلمان میزان پذیرش بالاتری نسبت به بقیه کشورها دارند و پایی...
Sun, 24 Jan, 2016 at 11:10 AM