سوالات عمومی درباره ی سازمان General Questions about IRQR

آیا سازمان دگرباشان ایرانی در ازای هر پناهجو هزینه ای از دوست ها و سازمان های دیگر دریافت می کند؟
خیر. سازمان دگرباشان ایرانی یک سازمان غیر دولتی است و درامدهای خود را از طریق کمک های مردمی کسب می کند و تعداد پناهجویانی که پرونده هایشان را دنبال می کند ت...
Wed, 13 May, 2015 at 4:36 PM
آیا اطلاعات ما در سازمان دگرباشان ایرانی محفوظ و امن می ماند؟
بله. تمام اطلاعات دریافتی مربوط به برنامه ی پناهجویی سازمان کاملا امن و محفوظ می ماند و با افراد دیگر به اشتراک گذاشته نخواهد شد. فرم پناهجویی سازمان نیز از...
Wed, 13 May, 2015 at 4:39 PM
چند درصد از کمک های مردمی برای پناهجویان صرف هزینه های سازمان می شود؟
ما در سازمان دو بودجه داریم ۱) بودجه ی عمومی ۲) بودجه ی کمک مالی به پناهجویان هزینه های سازمانی و حتی هزینه های بانکی ارسال پول از محل بودجه ی عمومی ساز...
Sun, 12 Mar, 2017 at 12:08 PM
چطور دریافت کنندگان کمک مالی تعیین و انتخاب می شوند؟
سیستمی که ما در حال حاضر داریم و به تایید اداره ی امور دارایی های کانادا رسیده به این منوال است که ما هر سه ماه فرم ثبت نام کمک مالی برای پناهجویان داریم و ...
Sun, 12 Mar, 2017 at 12:14 PM