پناهندگی در کانادا Asylum in Canada

من یک بار از یک کشور اروپایی درخواست پناهندگی کرده ام آیا می توانم باری دیگر از کانادا درخواست پناهندگی کنم؟
در صورتی که درخواست پناهندگی شما از کشوری اروپایی رد شده باشد و در معرض بازپس فرستادن قرار داشته باشید و در نتیجه ترسی از هرگونه شکنجه و یا مجازات داشته ب...
Wed, 13 May, 2015 at 3:46 PM
در دام شهر کانادا می بایست درخواست پناهندگی داد؟
در صورت ورود غیر قانونی، در فرودگاه شما می توانید درخواست پناهندگی خود را ارائه کنید. چنانچه قانونی وارد کانادا شده باشید در هر شهری از کانادا در اداره ی ...
Wed, 13 May, 2015 at 3:47 PM
پناهجویان در بدو ورود به کانادا در چه مکانی ساکن می شوند؛ آیا خدمات دولتی (کمپ (شلتر)، خانه های دولتی) شامل حالشان می شود؟
پناهندگان در بدو ورود چنانچه آشنا یا دوستی داشته باشند می توانند آنجا ساکن شوند تا به درخواست دریافت کمک های مالی و دریافت خانه های دولتی آنها رسیدگی شود ...
Wed, 13 May, 2015 at 3:49 PM
پناهجویان در کانادا از چه کمک های بهداشتی بهره مندند؟ آیا بیمه ی درمانی خاصی برای آنها درنظر گرفته شده؟ اگر شده به چه ترتیب باید درخواست دهند؟
کسانی که تحت حمایت هستند و هنوز اقامت دائم خود را نگرفته اند برگه ی بیمه ای دریافت می کنند با نام اختصاری (آی.اف.اچ) این برگه هزینه ی بیمارستان، پزشک و خد...
Wed, 13 May, 2015 at 3:51 PM
کسانی که زبان مکالمه ی کانادا- انگلیسی یا فرانسه- را نمی دانند آیا دسترسی به خدماتی دارند که در آموزش زبان و راهنمایی آنها در هماهنگ شدن و زندگی در جامعه ی کانادا به آنها کمک کند؟
در کانادا مراکز زبانی هست به نام اختصاری ای.اس.ال که به شکل رایگان به تازه واردین آموزش زبان انگلیسی می دهند. همچنین پس از اخذ اقامت دائم می توانند برای گ...
Wed, 13 May, 2015 at 3:53 PM
آیا می توانم در کانادا درخواست اجازه ی کار دهم؟ آیا اگر مشغول به کار شوم از کمک های مالی دولتی محروم می شوم؟
بله. شما می توانید زمانی که پناهجو هستید درخواست اجازه ی کار دهید. در صورتی که شغلی گرفتید و درآمدی کسب کردید اگر حقوق شما کفاف مخارج اولیه ی شما را ندهد کم...
Wed, 13 May, 2015 at 3:54 PM
سازمان دگرباشان ایرانی چه کمک هایی می تواند در رابطه با پناهجویی ما در کانادا کند؟
سازمان دگرباشان ایرانی می تواند از ابتدای مراحل پناهندگی با شما همراه شود و می توانید در موارد مختلف از خدمات مشاوره سازمان استفاده کنید. همچنین سازمان گز...
Wed, 13 May, 2015 at 3:59 PM
اگر در کانادا درخواست پناهندگی دهم چقدر طول خواهد کشید تا بتوانم فرزندم را بیاورم؟
شما بعد از قبولی درخواست پناهندگی تان می توانید برای اعضای خانواده تان اقدام کنید اما این پروسه ی ساده ای نیست و ممکن است نیاز داشته باشید که درامد کافی برا...
Sun, 24 Jan, 2016 at 10:58 AM