پناهندگی در کانادا Asylum in Canada

روند جلسه ی بررسی پناهندگی در کانادا چیست؟
الف) شما شهادت می دهید پیش از دادن شهادت از شما خواسته می شود که رسماً اعلام کنید، به این معنی که سوگند بخورید که دروغ نمی گویید. پس از آن ممکن است از طرف...
Wed, 13 May, 2015 at 3:28 PM
آیای فرزندان من می بایست در جلسه ی پناهندگی من در کانادا شرکت کنند؟
چنانچه برای کودکان نیز درخواست پناهندگی شده آنها نیز باید در جلسه ی بررسی حضور داشته باشند. معمولاً لازم است که کودکان تنها در ابتدای جلسه برای اطمینان از ص...
Wed, 13 May, 2015 at 3:29 PM
چه زمانی از تصمیم گرفته شده در باره ی درخواستم در کانادا مطلع می شوم؟
عضو هیئت پناهجو پذیری کانادا مشخص می کند که آیا شما پناهنده هستید یا شخصی که نیاز به حمایت دارد. نتیجه ی درخواست شما ممکن است در پایان جلسه ی بررسی به طور...
Wed, 13 May, 2015 at 3:30 PM
پس از تصمیم گیری در مورد پرونده ام در کانادا چه اتفاقی می افتد؟
چنانچه تصمیم اخذ شده مثبت باشد، هیئت پناهجو پذیری کانادا برای شما نامه ای ارسال می کند که محتوی نتیجه است. پس از آن شما می توانید درخواست اقامت خود را به اد...
Wed, 13 May, 2015 at 3:32 PM
آیا پس از دریافت نتیجه ی محرومیت از درخواست در کانادا می توان درخواست جدیدی داد؟
چنانچه درخواست پناهندگی شما رد شد، شما می توانید در آخرین مرحله درخواست دهید تا ریسک در معرض خطر قرار گرفتن شما را در صورت بازگشت به ایران بررسی کنند. برخ...
Wed, 13 May, 2015 at 3:35 PM
وکیل حقوقی در کانادا چقدر مزد دریافت می کند؟
اگر ثابت شود که درآمد شخص پایین است و قادر به پرداخت هزینه ی حقوقدان نیست، دولت کانادا حقوقدانی در اختیار او قرار میدهد و لازم نیست که پناهجو هزینه ای پرد...
Wed, 13 May, 2015 at 3:39 PM
آیا در ابتدای ورود به کانادا سازمانی وجود دارد که از من حمایت مالی کند؟
در کانادا ساز و کاری وجود دارد که از افرادی که درآمدی ندارند حمایت مالی می کند. به این کمک ها اصطلاحاً ولفر گفته می شود. برای دریافت این کمک ها ابتدا باید...
Wed, 13 May, 2015 at 3:41 PM
برای گرفتن وکیل حقوقی در کانادا چه باید کردن و چگونه ارزیابی می شود؟
برای دریافت این کمک با شما مصاحبه ای تلفنی انجام می شود. چنانچه از کمک مالی دولتی استفاده می کنید هزینه ی حقوقدان از طرف اداره ی مهاجرت پرداخت می شود. چنا...
Wed, 13 May, 2015 at 3:43 PM
در کانادا حمایت قانونی چه تفاوتی با پناهندگی دارد؟
حمایت قانونی به حالتی گفته می شود که شخص دارای حمایت مالی و قانونی می باشد اما اقامت دائم را دریافت نکرده. به این اشخاص پناهجو گفته می شود. معمولاً بین در...
Wed, 13 May, 2015 at 3:44 PM
آیا کسی که به شکل قانونی وارد کانادا شده (با ویزای دانشجویی، ویزای کار، به عنوان گردشگر) می تواند قبل از اتمام اقامت موقتش درخواست پناهندگی دهد؟
اینکه شما به طور قانونی یا قیر قانونی وارد کانادا شده باشید مهم نیست. در هر حال شما می توانید درخواست پناهندگی دهید. تنها باید اثبات کنید که شرایط شما در...
Wed, 13 May, 2015 at 3:45 PM