برنامه ی پناهنگی سازمان IRQR's Refugee Program

من اگر قبلا فرم سازمانی را تکمیل کرده باشم و الان تصمیم بگیرم که آن را عوض کنم و با یک سازمان دیگر کار کنم چه کارهایی را باید انجام دهم؟
  داشتن نماینده اختیاری است. شما می توانید با سازمان های زیادی در ارتباط باشید و از خدمات آنها استفاده کنید اما سازمان ملل ترجیح می دهد که برای پیگیری پر...
Wed, 29 Apr, 2015 at 11:12 PM
چطور می توانم با سازمان دگرباشان ایرانی در تماس باشم؟
  راه های تماس با ما زیاد است اما بهترین راه تماس ارسال ایمیل می باشد. ما به تمام ایمیل ها پاسخ می دهیم اما به دلیل حجم بالای ایمیل ها پاسخ دادن ما ممک...
Fri, 8 Jul, 2016 at 1:18 PM
آیا اطلاعاتی را که سازمان دگرباشان ایرانی می دهیم محرمانه می ماند و چه کسانی به آنها دسترسی دارند؟
  تمام اطلاعاتی که در اختیار سازمان قرار می دهید کاملا سری و محرمانه خواهد ماند و به هیچ عنوان در دسترس دیگران قرار نخواهد گرفت. آرشام پارسی، مدیر سازمان،...
Wed, 29 Apr, 2015 at 11:18 PM
آیا سازمان دگرباشان ایرانی وکالت ما را بر عهده می گیرد؟
سازمان دگرباشان ایرانی یک دفتر حقوقی نیست و وکالت کسی را بر عهده نمی گیرد و همانند دیگر سازمان های غیر انتفاعی پرونده های پناهجویان را پیگیری می کند. سازم...
Wed, 29 Apr, 2015 at 11:37 PM
آیا اجازه نامه هایی که امضا می کنیم و برای سازمان ملل و یا وکیل قانونی مان می فرستیم به معنی دادن وکالت به آرشام پارسی است؟
  خیر. این اجازه نامه ها همانطور که از نام آنها مشخص است به سازمان ملل این اجازه را می دهند که در مورد پرونده ی شما با آرشام پارسی از طرف سازمان دگرباشان ...
Wed, 29 Apr, 2015 at 11:38 PM
به من اطلاع داده شده است که سازمان ملل پرونده ام را در اختیار یکی از مسئولین سازمان فعال حقوق پناهندگان قرار داده است و ایشان پرونده ی من را مطالعه کرده اند. آیا سازمان ملل پرونده های ما را در اختیار دیگران قرار می دهد؟
  به هیچ عنوان. اطلاعاتی که به شما داده شده است نادرست است. طبق اساسنامه ی سازمان ملل اطلاعات محرمانه ی شما در اختیار هیچ کس قرار داده نمی شود و تنها افرا...
Wed, 29 Apr, 2015 at 11:40 PM
آیا با در اختیار گذاشتن شماره پرونده ام در اختیار سازمان دگرباشان ایرانی از اسم من برای دریافت پول استفاده می شود؟
  سازمان دگرباشان ایرانی هیچ وابستگی مالی به سازمان و دولت ها ندارد و تنها با دریافت کمک های داوطلبانه ی مردمی امکان ارائه ی خدمات خود به پناهجویان/پناهند...
Thu, 30 Apr, 2015 at 12:07 AM