ثبت نام در سازمان دگرباشان ایرانی Registration at IRQR

فرم ثبت نام پناهجویانRegistration Form
دوست عزیز این فرم برای دگرباشانی است که از ایران خارج شده و درخواست پناهندگی داده اند. همچنین افرادی که پرونده هایشان به این موضوع مربوط می باشد، می توانند...
Sun, 28 Oct, 2018 at 3:02 PM
فرم درخواست کمک مالی
فرم درخواست کمک مالی تنها برای پناهجویانی است که دگرباش می باشند٬ فرم ثبت نام سازمان دگرباشان ایرانی را تکمیل کرده و در حال حاضر در ترکیه مستقر باشند....
Sun, 9 Apr, 2017 at 10:52 AM
آیا ثبت نام در سازمان شما تاثیری در پروسه ی من دارد؟
سازمان دگرباشان ایرانی پرونده های شما را پیگیری می کند و تاثیر زیادی در پروسه ی خیلی از پناهجویان ایرانی وچه مستقیم و چه غیر مستقیم دارد. یکی از کارهایی که ...
Thu, 21 Apr, 2016 at 2:52 PM
آیا سازمان مدارک پزشک قانونی و یا پزشکی لازم دارد؟
ما معمولا به این مدارک نیازی نداریم و تنها لازم داریم که برگه ی ثبت نام شما در سازمان ملل را داشته باشیم اما اگر شما هر مدارکی داشته باشید که به پرونده تان ...
Thu, 21 Apr, 2016 at 2:54 PM