سفر به ایران Travel to Iran

آیا می توانم بعد از درخواست پناهندگی به ایران سفر کنم؟
شخص پناهجو کسی است که به دلیلی نمی تواند در کشورش زندگی کند و ترس موجهی از مرگ، شکنجه و یا تبعیض داشته و ناچار است که از کشورش خارج شود. پناهجویی و مهاجرت...
Wed, 29 Apr, 2015 at 10:22 PM
آیا اگر بعد از اینکه به کشور سوم نقل مکان کردم می توانم به ایران بازگردم؟
همانطور که قبلا اشاره شد٬ شخصی پناهنده می باشد که ترس موجهی از آزار و اذیت در صورت بازگشت به ایران داشته باشد و اصولا نمی تواند به ایران بازگردد. اما ممکن ا...
Wed, 29 Apr, 2015 at 10:25 PM
من در ترکیه درخواست پناهندگی داده ام. آیا این امکان وجود دارد که به ایران برگردم تا پارتنرم را با خودم به ترکیه بیاورم؟
خیر ما توصیه نمی کنیم که این کار را انجام دهید چون چنانچه به ایران بازگردید و مشکلی برای شما پیش نیاید می تواند سوالی باشد برای صحت ادعای شما برای ...
Sun, 17 May, 2015 at 7:54 PM