زندگی در کانادا Living in Canada

آیا به عنوان کسی که پرونده مان به کانادا ارجاع شده است در آنجا اجازه ی تحصیل و کار داریم؟
بله شما به محض ورود به کانادا از تمام مزایای یک شهروند برخوردار خواهید بود و تنها تا زمان اینکه شهروند کانادا شوید حق رای ندارید. می توانید تحصیل کرده و حتی...
Sun, 24 Jan, 2016 at 11:37 PM
آیا در کانادا بیمه هستیم؟
سیستم خدمات درمانی در کانادا رایگان است و تا زمانی که از طریق پزشک خانواده اقدام کرده و شما را به به سیستم های مختلف پزشکی معرفی کنند هزینه ای نخواهید داشت
Sun, 24 Jan, 2016 at 11:39 PM
آیا پس از ورود به کانادا حقوق ماهانه و مسکن داریم؟
برای کسانی که تازه وارد هستند امکاناتی تهیه شده است تا بتوانند در چند هفته ی اول مسکن داشته باشند و پس از آن چمانچه توسط دولت اسپانسر شده باشند حداقل حقوق ش...
Sun, 24 Jan, 2016 at 11:41 PM
چقدر طول خواهد کشید تا پاسپورت کانادایی دریافت کنیم؟
بر طبق قوانین جدید کسی می تواند برای شهروندی کانادا اقدام کند که چهار سال در خاک کانادا زندگی کرده باشد و در امتحانات شهروندی نیز قبول شود. بعد از اینکه شهر...
Sun, 24 Jan, 2016 at 11:43 PM
آیا من می توانم به محض ورود به کانادا شهرم را عوض کنم؟
بله شما این حق را دارید که در هر کجای کانادا که مایل باشید زندگی کنید و از روز دوم به بعد می توانید شهر خود را عوض کنید و در اداره ی مهاجرت شهر مورد نظر ثب...
Sat, 4 Mar, 2017 at 10:11 AM
در فرودگاه چه کار باید کرد؟
در فرودگاه باید روند مهاجرتی شما انجام شود و برگه ی اقامت دائم شما صادر می شود. باید توجه داشته باشید که این برگه را باید برای همیشه نگه دارید چون حتی برا...
Sat, 4 Mar, 2017 at 10:11 AM