پس از تعیین کشور سوم After Resettlement Country Determination

فرم های سفارت کانادا
چنانچه توسط دفاتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده شناخته شده اید و پرونده ی شما به کانادا برای اسکان مجدد ارجاع شده باشد می بایست یک سری...
Wed, 13 May, 2015 at 4:20 PM
چه مدت روند اسکان مجدد طول خواهد کشید؟
  روند اسکان مجدد با توجه به شرایط و مقررات کشور پناهنده پذیر تعیین می شود. برای اکثر کشورها این روند از چند ماه تا یک سال نیز طول خواهد کشید تا تصمیمشان ر...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:48 AM
من مدت زمان زیادی است که در ترکیه هستم اما هنوز مراحل اسکان مجدد من تمام نشده است. چه باید بکنم؟
  مسائل خیلی زیادی در اسکان مجدد تاثیرگذار است. یکی از عمده ترین آنها سقف تعداد پذیرش پناهندگان توسط هر کشور است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۹ استرالیا سالیا...
Thu, 30 Apr, 2015 at 10:28 PM
چه اتفاقی در صورت رد درخواست اسکان مجدد توسط کشور پناهنده پذیر، خواهد افتاد؟
  در صورتی که یک کشور بعد از مصاحبه پرونده ای را به هر دلیل رد کند٬ دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل تلاش می کند تا پرونده ی شما را به کشور دیگری ا...
Thu, 30 Apr, 2015 at 10:32 PM
آیا برای رفتن به کشور پناهجوپذیر یا همان کشور سوم نیازی هست که پول همراه داشته باشم ؟
  برای پرداخت هزینه های سفر و آزمایشات پزشکی معمولا توسط کشورهای پناهجوپذیر وام به شما تعلق می گیرد و نیازی برای خرید بلیت ندارید اما بدون شک اگر پول به ه...
Thu, 30 Apr, 2015 at 10:40 PM
فرم های سفارت استرالیا
چنانچه توسط دفاتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده شناخته شده اید و پرونده ی شما به استرالیا برای اسکان مجدد ارجاع شده باشد می بایست یک س...
Wed, 13 May, 2015 at 4:25 PM
آیا می توانم خودم فرم های سفارت کانادا را پست کنم؟
بله٬ شما می توانید فرم های سفارت را آنلاین تکمیل کنید٬ پرینت بگیرید و برای سفارت پست کنید اما بهتر است که منتظر بمانید تا پرونده ی شما به سفارت از طرف دفتر ...
Thu, 21 Apr, 2016 at 2:14 PM
در سایت زده شده کانادا اما قسمت کشوری می گوید هنوز پرونده ها ارجاع نشده است
ممکن است که در سایت شما اعلام شود که کشور کانادا برایتان در نظر گرفته شده است اما وقتی که به قسمت کشوری سازمان ملل تماس بگیرید به شما بگویند که هنوز پرونده ...
Thu, 21 Apr, 2016 at 2:22 PM
چک امنیتی در چه مرحله ای انجام می شود؟
برای اسکان مجدد در کانادا چک امنیتی شما بعد از مصاحبه تان در سفارت کانادا شروع می شود و زمانی سفارت می تواند ویزای شما را صادر کند که هم جواب مدیکال و هم چک...
Thu, 21 Apr, 2016 at 2:27 PM
سازمان ملل پیشنهاد داده است که کشور تعیین شده را تغییر دهم
انتخاب کشور حق شما نیست اما سازمان ملل تلاش می کند شما را در جای اسکان دهد که دوست و فامیل داشته باشید. با توجه به تغییرات قانونی و افزایش تعداد پناهندگان ب...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:52 AM