انصراف از پناهجویی و بازگشت اختیاری Abandoning Application and Voluntary Return

بازگشت اختیاری چیست؟
  بازگشت اختیاری یک شرایط ایده آل برای تمام پناهجویان در سرتاسر دنیا است که شرایط آنها به نحوی تغییر کند که مایل به بازگشت به کشور خودشان باشند. معمولا در...
Sun, 3 May, 2015 at 2:00 AM
درخواست پناهندگی من قبول شده است اما مایل هستم به کشورم بازگردم. چه کاری باید انجام دهم؟
  لطفا با دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل تماس بگیرید و این مورد را به آنها اطلاع دهید. ازشما دعوت خواهد شد که با آنها ملاقات کنید تا مطمئن شوند ک...
Sun, 3 May, 2015 at 2:02 AM
چنانچه مایل به بازگشتن به کشورم باشم، آیا دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل می تواند به کم کمک مالی کند؟
  ممکن است که آنها بتوانند در تهیه ی بلیت های غیر قابل پس دادن به شما کمک کنند. همچنین برخی موارد مقداری کمک نقدی برای هزینه های بین راه به شخص پرداخت می ...
Sun, 3 May, 2015 at 2:03 AM
من باید برای فروش ملک به ایران برگردم. آیا برای من مشکلی پیش خواهد آمد؟
شما زمانی که درخواست پناهندگی می دهید به این معنی است که ترس موجهی از هر گونه آزار و اذیت به دلیل گرایش جنسی٬ مذهب و یا ... دارید و در اصل از ایران فرار کرد...
Sun, 3 May, 2015 at 2:08 AM
اگر جواب من طول کشید و نتوانستم در ترکیه بمانم می توانم به اروپا بروم؟
بله می توانید اما ما این کار را توصیه نمی کنیم زیرا در اروپا با مشکلات بیشتری مواجه خواهید شد و ممکن است از شما بخواهند توضیح دهید که چرا در ترکیه نماندید و...
Sun, 24 Jan, 2016 at 11:30 AM
اگر کسی به ایران برگردد باز می تواند به ترکیه رفته و پروسه اش را ادامه دهد؟
این شرایط بسیار خاصی می باشد. معمولا مشکلات زیادی برای شخصی که یک بار درخواست پناهندگی داده و به کشور خود بازکشته است در صورت ورود دوباره به ترکیه پیش می آی...
Thu, 21 Apr, 2016 at 2:41 PM