کمک های مالی Financial Aid

من هیچ پولی ندارم. چطور می توانم دوام بیاورم؟
  باید با سازمان های محلی تماس بگیرید و یا از اداره ی پلیس بخواهید شما را به سازمان های خیریه معرفی کند. شاید بتوانید کمکی از آنها دریافت کنید اما باید گف...
Sun, 3 May, 2015 at 2:54 PM
چطور می توانم از دولت محلی درخواست کمک مالی کنم؟
  معمولا باید از اداره ی پلیس معرفی نامه داشته باشید که شما را به شهرداری و یا دیگر سازمان های دولتی و خیریه معرفی کند. آنها ممکن است برای تصمیم گیری از خ...
Sun, 3 May, 2015 at 2:56 PM
چطور می توانم از دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل درخواست کمک مالی کنم؟
  چنانچه درخواست پناهندگی شما قبول شده باشد و نیاز به کمک مالی داشته باشید از شما برای بررسی وضعیت مالی تان دعوت می شود تا در مصاحبه ای شرکت کنید و یا این...
Sun, 3 May, 2015 at 2:59 PM
آیا هر پناهنده ای از طرف سازمان ملل کمک مالی دریافت می کند؟
  متاسفانه خیر و دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل قادر نیست که به همه ی پناهندگان کمک مالی کند. در حال حاضر تنها حدود بیست درصد پناهندگان کمک های ث...
Sun, 3 May, 2015 at 3:00 PM
چه مدت زمانی باید منتظر جواب مصاحبه ی مالی سازمان ملل باشیم؟
  اگر شرایط شما اضطراری باشد ممکن است در همان روز نتیجه به شما اعلام شود اما معمولا اعلام نتیجه ی مصاحبه ی مالی حدود دو هفته طول می کشد و در شرایطی تا چها...
Sun, 3 May, 2015 at 3:01 PM
آیا سازمان دگرباشان ایرانی کمک مالی می کند؟
  چنانچه مقدور باشد بله. اما متاسفانه تعداد پناهجویان زیاد است و خیلی از آنها نیاز به کمک مالی دارند. متاسفانه مواردی نیز بوده است که شخص واقعا نیاز به کمک...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:39 AM
من در مصاحبه ی مالی قبول شده ام. چطور می توانم این کمک مالی را دریافت کنم؟
در یکی از بانک های طرف قرار داد سازمان ملل در شهر محل اقامتتان یعنی شهری که پلیس شما را ثبت نام کرده است می توانید کمک های ماهیانه ی سازمان ملل را دریافت ...
Sun, 3 May, 2015 at 3:06 PM
من در مصاحبه ی مالی رد شده ام. آیا می توانم دوباره اقدام کنم؟
  اگر با درخواست پناهندگی شما موافقت شده باشد می توانید بعد از گذشت سه ماه دوباره درخواست کنید و چنانچه هنوز پناهجو می باشد می بایست برای درخواست مجدد شش ...
Sun, 3 May, 2015 at 3:07 PM