زندگی در ترکیه به عنوان یک پناهجو Living in Turkey as a Refugee

شماره تلفن من عوض شده است. چه کار باید انجام دهم؟
باید سعی کنید که در همان ابتدا تلفنی که خریداری می کنید ثبت شود و شماره ی شما ثابت بماند چون تغییر شماره تلفن بسیار سخت است اما اگر تلفن شما تغییر کرد حتما ...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:16 AM
آیا باید پارتنر خودم را به سازمان ملل معرفی کنم؟
چنانچه مدت طولانی است که با هم زندگی می کنید و از ایران با هم آمده اید بله می توانید این کار را انجام دهید اما چنانچه در ترمیه آشنا شده اید لزومی ندارد و ما...
Thu, 21 Apr, 2016 at 2:57 PM
آیا برای گشت و گذار می توانم در ترکیه سفر کنم؟
طبق قانون شما باید در شهر تعیین شده ی محل اقامت خود اسکان داشته باشید و برای خروج از شهر حتما باید از اداره ی پلیس اجازه بگیرید. اگر مایل هستید به هر دلیلی ...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:20 AM
آیا در ترکیه اجازه ی کار دارم؟
طبق قوانین ترکیه خیر مگر برای دریافت مجوز کار اقدام کرده باشید و این اجازه به شما داده شده باشد. اما در خیلی از شهرها پناهجویان برای امرار معاش به صورت غیر ...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:25 AM
حقوق الزامات و مسئولیت های یک پناهجو
به عنوان یک متقاضی حمایت بین الملل در ترکیه٬ شما از یک سری حقوق برخوردار می شوید، ولى همچنين تعهدات و الزاماتی خواهید داشت. شما باید از قوانین ترکیه پیروی ک...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:51 AM
تحصیل در دانشگاه به عنوان یک پناهجو
پناهندگان می توانند در ترکیه در دانشگاه درس بخوانند. دانش آموزانی که مایل به ثبت نام در دانشگاه هستند این مدارک را نیاز دارند: شماره شناسایی اتباع خارجی (یا...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:57 AM
کمک های پزشکی و روانپزشکی برای پناهجویان در ترکیه
پس از ثبت نام در اداره ی مهاجرت استانی که در آن اقامت دارید، شما باید مدارک شناسایی (کیملیک) خود را از طریق مقامات ترک دریافت کنید. (لطفا به خاطر داشته باشی...
Sat, 8 Sep, 2018 at 11:02 AM