ثبت نام در اداره مهاجرت ترکیه Registration at PDMM

چرا اول از همه باید به دفتر اداره مهاجرت ترکیه بروم؟
در گذشته شخص پناهجو بعد از ورود به ترکیه باید به دفتر سازمان ملل در آنکارا مراجعه می کرد و آنها معمولا زمانی بین یک هفته تا دو ماه را تعیین می کردند تا دوبا...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:16 AM
دفتر اداره مهاجرت ترکیه کجاست؟
برای ثبت نام در ادارهً مهاجرت و بهره مندی از حمایت بین المللی از طرف ادارهً مهاجرت ترکیه (PDMM)، نیازی به در دست داشتن معرفی نامه از سازمان ملل (UNHCR) آ...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:20 AM
من زبان ترکی بلد نیستم و زبان انگلیسی من هم خیلی ضعیف است چطور باید با کارمندان سازمان ارتباط بر قرار کنم ؟
معمولا سازمان ملل و اداره های مهاجرت ترکیه برای انجام مراحل قانونی پناهجویان مترجم تعیین می کند و می توانید به زبان خود مراحل اداری خود را انجام دهید
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:10 AM
در دفتر اداره مهاجرت ترکیه چه چیزهایی باید بگویم؟
حتما توصیه می شود که گرایش یا هویت جنسی خود را اعلام کنید. خوشبختانه یکی از افتخارات سازمان دگرباشان ایرانی این است که توانسته است از سال ۲۰۰۹ سازمان ملل و ...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:22 AM
آیا می شود زمان مصاحبه ی زودتری گرفت؟
  خوشبختانه سازمان دگرباشان ایرانی موفق شده است که با پیگیری های مداوم خود در طول سالیان گذشته دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل را متقاعد نماید تا د...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:06 AM
در اداره مهاجرت ترکیه با من بدرفتاری شد. چه باید کرد؟
چنانچه  در دفتر اداره مهاجرت ترکیه یا توسط هر کدام از کارکنان با شما بدرفتاری شد حتما باید آن را گزارش دهید. در جلسه ای که سازمان دگرباشان ایرانی در ماه فور...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:23 AM
در روز ثبت نام در اداره مهاجرت و یا سازمان ملل چه سوالاتی از من می شود؟
همانطور که از نام ثبت نام پیداست شما در آن روز رسما به عنوان پناهجو ثبت نام می شوید و برای شما شماره پرونده نیز در نظر گرفته می شود. تا قبل از ثبت نام شما د...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:24 AM
آسام چه کارهایی برای ما انجام می دهد؟
آسام که در شهرهای مختلف نیز دفاتری دارد همچنان به خدمات مشاوره ای و محلی خود ادامه می دهد و می توانید با مراجعه به آن از خدمات شان استفاده کنید. این خدمات ش...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:26 AM
بعد از ثبت نام چه کار باید انجام دهم؟
اول از همه باید تاریخ مصاحبه ی اصلی و شماره ی پرونده ی خود را به ما اطلاع دهید تا بتوانیم فایل شما را به روز رسانی کرده و در صورتی که تاریخ طولانی است اقدام...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:26 AM
تعین شهر محل اقامت در ترکیه
چنانچه قانونی وارد ترکیه باشید معمولا این امکان برای شما وجود دارد که در شهری که مایل هستید و دوست یا آشنایی دارید اقامت کنید مشروط به اینکه پلیس آن شهر ...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:29 AM