معمولا تاکسی گران تر از اتوبوس و یا مینی بوس (دولموش) است. برای گرفتن تاکسی باید یک ایستگاه تاکسی پیدا کنید و در ترکیه مثل خیلی از کشورهای دیگر تاکسی ها در خیابان نمی گردند و در ایستگاه های تاکسی منتظر مسافران هستند و هزینه ی آن هم با تاکسی متر محاسبه می شود که در هنگام شب قیمت بالاتری نسبت به طول روز دارند

در خیلی از شهرهای ترکیه نیز میتوانید مسیرها را با مینی بوس یا همان دولموش بروید که معمولا قیمت آنها کمتر از دو لیر می باشد