بستگی به خانه ای که اجاره می کنید دارد. بعضی از خانه ها به صورت مبله اجاره داده می شود و معمولا تمام وسایل مورد نیاز از قبیل وسایل آشپزخانه٬ خواب٬‌ نشیمن و ... را دارند. باید توجه داشته باشید که معمولا مبلعی را بابت ودیعه از شما می گیرند و یا به ازای ارزش وسایل از شما سفته ای گرفته می شود که در زمان تحویل دادن خانه باید وسایل را سالم تحویل دهید در غیر این صورت هزینه ها و خسارت های وارده از ضمانت شما کسر می شود