معمولا خانه هایی که واحد اجاره ای دارند بر پشت پنجره ی خود شماره تلفنی نوشته اند که میتوانید با آنها تماس بگیرید. همچنین از طریق ایرانیان ساکن آن شهر نیز می توانید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید. بنگاه های معاملات املاکی زیادی نیز وجود دارند که می توانید به آنها مراجعه کنید. باید در نظر داشته باشید که معمولا به ازای یک ماه اجاره هزینه ی کمیسیون بنگاه می بایست پرداخت کنید. 

دقت کنید که حتما خانه ای که اجاره می کنید به صورت قانونی به شما اجاره داده شده باشد. برای کسب این اطمینان یا از طریق بنگاه های معاملات املاک اقدام کنید یا مستقیما صاحب خانه ی ترک را ببینید. مواردی گزارش شده است که ایرانی ها خانه ای را اجاره کرده اند و با مبلغ بیشتری به شخص دیگری اجاره داده اند و سعی کنید که در دام این افراد نیافتید.