اول از همه باید تاریخ مصاحبه ی اصلی و شماره ی پرونده ی خود را به ما اطلاع دهید تا بتوانیم فایل شما را به روز رسانی کرده و در صورتی که تاریخ طولانی است اقدامات لازم برای تسریع بخشیدن به آن را انجام دهیم. برای ثبت نام در برنامه ی پناهجویی سازمان از طریق این لینک فرم ثبت نام را تکمیل کنید. دوم اینکه باید تمام داستان زندگی خود و تجربیات و سختی هایی که به دلیل آن از ایران خارج شده اید را بنویسید. یک دفترچه تهیه کنید و آن را همیشه به همراه داشته باشید و هر موردی را که به یاد اوردید در آن بنویسید چون حتما برای مصاحبه ی اصلی به آن نیاز خواهید داشت

لازم نیست کسی داستان شما را بخواند پس تلاش کنید که تا حد امکان تمام تجربیات خود را که به گرایش و هویت جنسی خود مربوط می دانید را بنویسید و این به شما کمک کرد که مصاحبه ی خوبی داشته باشید. حتما از طریق سیستم تعیین وقت مشاوره زمانی را تعیین کنید که با آرشام پارسی صحبت و راهنمایی های لازم را دریافت کنید