همانطور که از نام ثبت نام پیداست شما در آن روز رسما به عنوان پناهجو ثبت نام می شوید و برای شما شماره پرونده نیز در نظر گرفته می شود. تا قبل از ثبت نام شما در اصل هنوز پناهجو نیستید و هر اتفاقی افتاد باید سریعا مسئولین سازمان ملل را مطلع کنید تا بتوانند به شما کمک کنند

در آن روز بعد از پرسیدن مشخصات فردی و خانوادگی دو سوال بسیار مهم مطرح می شود که پاسخ به آنها اهمیت خاصی دارد. ۱) چرا از ایران خارج شدید؟ ۲) چنانچه به ایران برگردید چه اتفاقی می افتد؟  این دو سوال چارچوب و اساس پرونده ی شما را تعیین می کند

ممکن است این سوالات به صورت شفاهی و یا کتبی از شما پرسیده شود. توصیه ی ما این است که قبل از ثبت نام متن خود را آماده کنید به طوریکه برای سوال اول در حدود دو پاراگراف توضیح دهید که به چه دلیل از ایران خارج شدید؟ چه ترس هایی داشتید؟ مشکلات شما چه چیزهایی بوده است و در نهایت چه اتفاقی افتاده است که تصمیم گرفتید ایران را ترک کنید. به عبارت دیگر تمام زندگی خود را تا قبل از خروجتان از ایران در دو پاراگراف خلاصه کنید. مسلما نمی توانید وارد جزئیات شوید و باید سرفصل ها و موضوعات آن را کنار هم بگذارید به عنوان مثال:  من یک همجنسگرای ایرانی هستم که به دلیل گرایش جنسی ام مشکلات زیادی در خانواده٬ اجتماع و دانشگاه داشته ام. مورد تجاوز و اخاذی قرار گرفته ام و در نهایت به دلیل محکوم شدن به مجازات از ایران خارج شدم

 در مثال فوق که خلاصه شده ی دو پاراگراف است شخص هم به سابقه ی دستگیری خود اشاره کرده است و هم به تجاوز و مشکلات دیگرش و در روز مصاحبه افسر پرونده می تواند از او بخواهد که مثلا در رابطه با اخاذی بیشتر توضیح دهد

برای سوال دوم نیز توصیه ی ما این است که تمام ترس و نگرانی های خود را در صورت بازگشت به ایران بنویسند یعنی تمام زندگی خود را اگر به ایران برگردند تصور کنند و پیش بینی کنند که چه مشکلات یبرای آنها پیش می آید. می توانید متن خود را نوشته و برای ما ارسال کنید تا در مورد آن نظر خود را با شما در میان بگذاریم