در اکثر شهرها می توانید از روانکاو وقت ملاقات بگیرید اما باز باید از طریق اداره ی پلیس و طی کردن روند طولانی آن اقدام کنید. گاهی اوقات نیز با تماس با دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل درخواست روانکاو کنید و برای ملاقات با پزشک به آنکارا سفر کنید.

لطفا هیچ گاه بدون نسخه دارو مصرف نکنید و یا حتی توصیه های پزشکی دوستان پناهجوی خود را نیز در نظر نگیرید زیرا مواردی وجود داشته است که شخص پناهجو به نادرستی خودش را روانشناس عرفی کرده و اقدم به تجویز دارو نیز نموده است و مشکلات فراوانی ایجاد شده. سازمان ملل و یا دفاتر آسام نیز می توانند در یافتن مشاور به شما کمک کنند