شرایط هر شهر در این باره متفاوت است. اما معمولا باید در ابتدا به اداره ی پلیس مراجع کرده و آنها شما را به سازمان های خدمات اجتماعی و بهداشتی معرفی کرده و از آنجا به بیمارستان دولتی معرفی خواهید شد. در برخی از شهرها می توانید به کلینیک های محلی مراجعه کنید و توسط دکتر ویزیت شوید. در برخی موارد اورژانسی شما می توانید مستقیما به بیمارستان دولتی مراجعه شوید و مدارک پناهندگی خود را به همراه داشته باشید تا مورد مداوا قرار گیرید. متاسفانه روند ارائه ی خدمات پزشکی بسیار کند است و سازمان های خدمات اجتماعی و بهداشتی باید معرفی نامه ی شما از طرف اداره ی پلیس را دریافت و برای بررسی وضعیت مالی و زندگی شما از خانه تان بازدید کنند و نتیجه را کمیته ی بررسی کننده ی پرونده ها اعلام خواهد کرد که حدودا یک تا دو هفته زمان نیاز دارد و چنانچه واجد شرایط باشید اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. چنانچه درخواست کمک مالی برای معالجات پزشکی شما رد شد از آنها بخواهید تا کتبا به شما این مورد را اعلام کنند و پس از آن برگه ی رد درخواست به همراه هزینه های مربوط را به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا ارسال کنید و از آنها بخواهید تا در این مورد به شما کمک کنند. این امکان وجود دارد که سازمان ملل هزینه ها را متقبل شود.