در یکی از بانک های طرف قرار داد سازمان ملل در شهر محل اقامتتان یعنی شهری که پلیس شما را ثبت نام کرده است می توانید کمک های ماهیانه ی سازمان ملل را دریافت کنید. این کمک ها معمولا یازدهم هر ماه از طرف سازمان ملل ارسال می شود و شاید مدت پنج روز کاری نیز برای انجام امورات اداری وقت لازم باشد تا امکان دریافت آن برای شما فراهم شود. برای دریافت پول از بانک شما لازم است که کارت شناسایی معتبر عکس دار به همراه نامه ی معرفی سازمان ملل را ارائه نمایید