معمولا باید از اداره ی پلیس معرفی نامه داشته باشید که شما را به شهرداری و یا دیگر سازمان های دولتی و خیریه معرفی کند. آنها ممکن است برای تصمیم گیری از خانه و شرایط شما بازدید کنند. گاهی اوقات سازمان هایی هستند که تنها غذا و یا پوشاک می دهند اما برخی سازمان ها هم کمک های نقدی می کنند.