اعلام مبلغ هزینه های زندگی در ترکیه ساده نیست زیرا این هزینه ها تابع شهر محل اقامت و یا میزان تورم منطقه ای است اما به طور میانگین پناهجویانی که ما با انها در ارتباط هستیم در سال ۲۰۱۸  بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ لیر در ماه هزینه ی حداقل زندگی از قبیل اجاره و خوراک و سلامت پرداخت می کنند. لازم به ذکر است که برخی موارد با داشتن چندین همخانه ممکن است بتوانید هزینه های ماهیانه را سرشکن و کمتر کرد. در این براورد حداقلی هزینه های سفر جهت شرکت در ملاقات های دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل و همچنین هزینه های پزشکی و … در نظر گرفته نشده است.