شما زمانی که درخواست پناهندگی می دهید به این معنی است که ترس موجهی از هر گونه آزار و اذیت به دلیل گرایش جنسی٬ مذهب و یا ... دارید و در اصل از ایران فرار کرده و در صورت برگشت امنیت نخواهید داشت. در این شرایط وقتی که فرد به ایران بازگردد حتی برای مدت زمان بسیار کوتاه این تصور ممکن است پیش بیاید که فرد در صورت بازگشت به کشورش مورد آزار و اذیت و یا تحدید قرار نمی گیرد و درخواست او را رد کنند

چنانچه بیش از سه ماه در ترکیه هستید شرایط شما متفاوت خواهد بود زیرا در صورت بازگشت تا مدت طولانی ای امکان مسافرت به ترکیه را نخواهید داشت و در لیست ممنوع الوردین ترکیه قرار خواهید گرفت

توصیه ی ما این است که از طریق راه های مرسوم اقدام به ارسال وکالت نامه ی فروش به یک فرد معتمد در ایران کرده تا مشکل شما حل شود