چنانچه در اداره ی پلیس شهر محل اقامتتان ثبت نام کرده باشید و دفترچه ی اقامت موقت خود را از دولت ترکیه تحویل گرفته باشید و هزینه ی اقامت را نیز پرداخته باشید٬ در روزهای معین شده برای امضا مراجعه کرده باشید٬ در دادگاه پرونده ای در جریان نداشته باشید٬ مرتکب جرم و یا خلافی بر طبق قوانین ترکیه نشده باشید٬ و در کل مسئولیت های خود را به عنوان یک پناهجو رعایت کرده باشید مشکل خاصی در خروج از کشور شما پیش نخواهد آمد.