خیر. اسکان مجدد با مهاجرت فرق دارد و نیازی به اسپانسر و یا حمایت مالی برای اسکان مجدد نیست و تاثیری بر تصمیم گیری ها ندارد. اما چنانچه مایل هستید به کشور خاصی منتقل شوید می توانید مشخصات آنها را به سازمان ملل اطلاع دهید. سازمان ملل تلاش خواهد کرد که در صورت امکان پرونده ی شما را به کشوری بفرستد که حمایت و کمکی در آنجا داشته باشید.