خیر. به دلیل مثبت بودن اچ. آی. وی مشکلی برای اسکان مجدد شخص پناهنده به ویژه برای کانادا و امریکا وجود ندارد. اما برخی از بیماری های ویروسی هستند که باید قبل از ورود به کشور پناهنده پذیر معالجه شوند از قبیل سل، سفلیس و … که سلامت عمومی را ممکن است به خطر بیاندازد. برخی از کشورها از شخص پناهجویی که اچ.آی.وی او مثبت است می خواهند تا برگه ای را امضا کند که قوانین مربوط به اعلام وضعیت پزشکی به پارتنر و یا کنترل شیوع ویروس را رعایت کنند.