قاعدتا خیر. پناهجو حق انتخاب کشور پناهجوپذیر را ندارد. اما معمولا سازمان ملل تلاش می کند تا پرونده ی پناهجویان را به کشوری ارسال کند که دیگر به دلیل پناهندگی شان با مشکلی مواجه نشوند. همچنین اگر شخص پناهجو خانواده ی درجه یک از قبیل پدر٬ مادر٬ پارتنر و ... در کشوری داشته باشد احتمال اینکه او را به آن کشور بفرستند وجود دارد