در چارچوب قانون، بله. اما امکان دسترسی به وکلای تسخیری که مایل به کمک به خارجی ها باشند زیاد نیست. همچنین معمولا در بازداشتگاه ها مترجمی نیست که امکان ارتباط با مسئولان را برای شما فراهم کنند. می توانید با سازمان دگرباشان ایرانی تماس گرفته تا به شما کمک کنیم