سازمان دگرباشان ایرانی یک دفتر حقوقی نیست و وکالت کسی را بر عهده نمی گیرد و همانند دیگر سازمان های غیر انتفاعی پرونده های پناهجویان را پیگیری می کند. سازمان با پیگیری مداوم تلاش می کند که در روند پناهندگی پناهجویان دگرباش آنها را همراهی کند و مراقب باشد تا سوء استفاده و یا موارد خلاف قانون و حقوق فردی اتفاق نیافتد