باید آدرس و شماره تلفن خود را به دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده باشید تا بتوانند با شما تماس بگیرند. معمولا سازمان ملل مدتی بعد از قبولی با شخص پناهجو تماس می گیرد تا تاریخ مصاحبه ی کشوری را اعلام کند. اما در بعضی از مواقع این امکان وجود دارد که تماسی برقرار نشود. شما حدود دو هفته بعد از جواب قبولی تان می توانید با بخش کشوری سازمان ملل تماس گرفته و از تاریخ مصاحبه ی خود مطلع شوید

۰۰۹۰-۳۱۲-۴۰۹-۷۰۰۵