خوشبختانه سازمان دگرباشان ایرانی موفق شده است که با پیگیری های مداوم خود در طول سالیان گذشته دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل را متقاعد نماید تا دگرباشان را در لیست پناهجویان آسیب پذیر و اضطراری قرار دهد. از اواخر سال ۲۰۱۱ تا به حال پناهجویان دگرباش نسبت به دیگر پناهجویان از روند سریعتری برخوردار هستند. به عنوان مثال اگر یک پناهجوی سیاسی در ژانویه ی ۲۰۱۵ به سازمان ملل مراجعه کند برای ثبت نام او حداقل تاریخی در شانزده ماه آینده تعیین خواهد شد در حالی که برای دگرباشان به صورت میانگین هشت ماه است. همچنین چنانچه یک پناهجوی سیاسی در ژانویه ی ۲۰۱۵ ثبت نام شود برای مصاحبه ی اصلی او تاریخی در حدود دسامبر ۲۰۱۶ در نظر گرفته خواهد شد در حالی که برای دگرباشان حدودا نوامبر ۲۰۱۵ خواهد بود. شایان ذکر است که در همان روز اول برگه ی ثبت نام سازمان ملل به شما داده خواهد شد که به منزله ی پناهجو بودن شماست.

با توجه به مثال های بالا می توان فهمید که دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا تمام تلاش خود را خواهد کرد تا پرونده ی دگرباشان را با سرعت بیشتری بررسی کند. شایان ذکر است که سازمان دگرباشان ایرانی  موفق شده است که با درخواست رسمی از دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روند مصاحبه ی پناهجویان/پناهندگان دگرباش ایرانی را بیش از این تسریع بخشد. اگر چنانچه شرایط خاصی دارید و مدارکی برای اثبات شرایط ویژه تان به همراه دارید با ما تماس بگیرید تا تلاش کنیم دفتر سازمان ملل زمان مصاحبه ی شما را در صورت امکان تغییر دهد. سازمان پرونده پناهجویان را به صورت مداوم و هفتگی بررسی و پیگیری می نماید

همچنین سازمان دگرباشان ایرانی برای تمام افرادی که فرم ثبت نام پناهجویی سازمان را تکمیل و ما انها را دریافت کرده ایم اقدام کرده و از سازمان ملل درخواست می کند که مصاحبه های زودتری را تعیین کند زیرا شرایط دگرباشان امن و عادلانه نیست و معمولا در این مورد موفق بوده و تاریخ مصاحبه ی خیلی از پناهجویان تغییر کرده است