تمام اطلاعاتی که در اختیار سازمان قرار می دهید کاملا سری و محرمانه خواهد ماند و به هیچ عنوان در دسترس دیگران قرار نخواهد گرفت. آرشام پارسی، مدیر سازمان، تنها کسی است که تمام اطلاعات را در اختیار دارد و در سالیان گذشته هیچ کدام از آنها را در دسترس فرد دیگری قرار نداده است و حفط امنیت و اطلاعات شخصی شما از مهمترین مسائل ماست. نام هایی هم که برای گزارش ها استفاده می شوند همگی مستعار هستند. 

باید توجه داشته باشید مطالبی که در فروم سایت می گزارید عمومی هستند و دیگران آنها را خواهند دید و امکان پاسخگویی نیز دارند بنابراین برای استفاده از فروم از به کار بردن اطلاعات شخصی خود خودداری کنید