خوشبختانه در حال حاضر تعداد سازمان ها و افرادی که مایل هستند به پناهجویان دگرباش ایرانی کمک کنند افزایش یافته است. شایان ذکر است که تمام سازمان ها تلاش می کنند که خدماتی به پناهجویان/پناهندگان ارائه نمایند. اکثر سازمان هایی که ما از آنها مطلع هستیم خدمات خود را رایگان ارائه می کنند بنابراین نگرانی ای از سواستفاده مالی از شخص پناهجو/پناهنده وجود ندارد. شما مجبور نیستید که از سازمانی درخواست کمک کنید اما چنانچه مایل باشید می توانید در ارتباط با خدمات سازمان های مختلف تحقیق کرده و از آنها درخواست کمک کنید. این کاملا قابل درک است که پناهجویان/پناهندگان برای حتی یک روز کوتاهتر شدن روند کاری شان تلاش می کنند اما پیشنهاد ما مبنی بر تحقیق و دقت به این دلیل است که مایل نیستیم کاری انجام شود که نه تنها روند کاری را کوتاه تر نکند بلکه آن را طولانی تر نیز نماید.