سازمان دگرباشان ایرانی (IRQR) یک سازمان غیرانتفاعی است که برای گسترش و رعایت حقوق دگرباشان ایرانی تلاش و خدماتی را نیز به پناهجویان دگرباش ایرانی ارائه می کند. این خدمات شامل مسائل حقوقی، اجتماعی، مشاوره ای و مالی است. سازمان IRQR می تواند پرونده ی پناهندگی شما را مورد پیگیری قرار دهد و از توانایی های خود برای تسریع روند پناهجویی شما استفاده نماید. تمام خدمات سازمان به صورت رایگان است و لازم نیست هیچ وجهی بابت این خدمات پرداخت نمایید.