در هر شهری شرایط متفاوتی وجود دارد. شما باید خودتان هزینه ی اجاره را پرداخت نمایید. در خیلی از شهرها بنگاه های معاملات املاکی وجود دارد و می توانید با مراجعه به آنها خانه ای اجاره کنید. معمولا به اندازه ی یک ماه اجاره هزینه ی کمیسیون از شما دریافت می شود و یک ماه اجاره نیز بابت ودیعه می بایست پرداخت کنید که در زمان تحویل خانه چنانچه همه ی وسایل سالم باشد تمام آن پول به شما برگردانده می شود اما اگر خسارتی وارد شده باشد از آن پول هزینه های مربوطه کسر می شود

در برخی از شهر ها نیز بر روی ساختمان های اجاره ای شماره تلفن شان نوشته شده است که می توانید مستقیم تماس گرفته و سوال نمایید