بله. چنانچه کارت اقامت خود را دریافت کرده باشید امکان باز کردن حساب بانکی در ترکیه وجود دارد. می توانید حساب پس انداز باز کنید و توصیه ی ما زراعت بانک ترکیه است زیرا بانکی دولتی است و خدمات بهتری ارائه می کند