از دهم سپتامبر ۲۰۱۸ به بعد تمام ثبت نام ها باید ابتدا در یکی از دفاتر اداره مهاجرت ترکیه انجام شود. 


لطفا به محض ورود به ترکیه به ادارهً مهاجرت مراجعه فرمایید و اقدام به ثبت نام کنید


برای ثبت نام در ادارهً مهاجرت و بهره مندی از حمایت بین المللی از طرف ادارهً مهاجرت ترکیه (PDMM)، نیازی به در دست داشتن معرفی نامه از سازمان ملل (UNHCR) آنکارا نمی باشد. کافیست برای ثبت نام، به نزدیک ترین دفتر ادارهً مهاجرت (PDMM) مراجعه فرمایید


پس از طی تمام مراحل ثبت نام در ادارهً مهاجرت ترکیه (PDMM)، اقامت شما در ترکیه قانونی تلقی شده و یک کارت شناسایی با شماره شناسایی اتباع خارجی برای شما صادر خواهد شد که به موجب آن قادر خواهید بود از حقوق و خدمات وضع شده بر اساس قوانین ترکیه برخوردار شوید


شما می توانید تقاضای خود برای دریافت حمایت بین المللی را درهر یک از 81 استان ترکیه به مراجع مربوطه تحویل دهید. ولی قابل ذکر است که اقامت دائم در برخی از شهرهای ترکیه مجاز نمی باشد. اگر درخوااست خود را در یکی از استان های غیرمجاز تحویل دهید، پرونده ی شما به یکی از استان هایی که در آن اقامت طولانی مدت امکان پذیر است ارجاع داده خواهد شد. استان های مجاز در نقشه ی زیر به رنگ سبز نشان داده شده اند


تمامی دفاتر حمایتی ادارهً مهاجرت ترکیه (PDMM) مسئول نیازهای حمایتی و آسیب های احتمالی هستند. لذا چنانچه نیازمندی های ویژه ای دارید، لطفا فرد مصاحبه کننده در ادارهً  مهاجرت (PDMM) را در جریان قرار دهید. طی ارزیابی هایی که آن اداره در مورد پرونده ی شما انجام می شود، درخواست شما بر حسب نیازمندی هایتان اولویت بندی خواهد شد


کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و شرکای اجرایی آن سازمان در ترکیه همچون گذشته به ارائه ی خدمات حمایتی، از جمله مشاوره به متقاضیان حمایت بین المللی یا پناهندگان ادامه خواهند داد. چنانچه نیازمند خدمات حمایتی هستید یا نیاز به مشاوره دارید، می توانید به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و سازمان های اجرایی آن مراجعه کنید


کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با متقاضیان در تماس بوده و پس از کسب رضایت از متقاضیان، به اطلاعات ارائه شده توسط ایشان دسترسی خواهد داشت