چنانچه قانونی وارد ترکیه باشید معمولا این امکان برای شما وجود دارد که در شهری که مایل هستید و دوست یا آشنایی دارید اقامت کنید مشروط به اینکه پلیس آن شهر ظرفیت پذیرش پناهجوی جدید را داشته باشد. هر کدام از شهرهای پناهجوپذیر تعداد مشخصی را در سال می توانند ثبت نام کنند و چنانچه سهمیه ی آنها تکمیل شده باشد می بایست در یک شهر دیگر اقامت داشته باشید


شما می توانید تقاضای خود برای دریافت حمایت بین المللی را درهر یک از 81 استان ترکیه به مراجع مربوطه تحویل دهید. ولی قابل ذکر است که اقامت دائم در برخی از شهرهای ترکیه مجاز نمی باشد. اگر درخواست خود را در یکی از استان های غیرمجاز تحویل دهید، پرونده ی شما به یکی از استان هایی که در آن اقامت طولانی مدت امکان پذیر است ارجاع داده خواهد شد. استان های مجاز در نقشه ی زیر به رنگ سبز نشان داده شده اند


معمولا دگرباشان در شهرهای دنیزلی٬ اسکیشهیر، یالووا و کایسری اقامت دارند و در اکثر واقع پناهجویان دگرباش را می پذیرند هر چند در ماه هایی از سال این امکان وجود ندارد. چنانچه مایل هستید که در شهر خاصی اقامت داشته باشید می بایست دلایل کافی ای به دفتر اداره مهاجرت ترکیه اعلام کنید تا آنها هماهنگی های لازم را به عمل آورند. به عنوان مثال اگر شریک زندگی شما در شهر اسکیشهیر زندگی می کند٬ می توانید با معرفی او به عنوان پارتنر خود درخواست کنید که شهر شما را اسکیشهیر تعیین کنند زیرا می بایست با پارتنر خود زندگی کنید


اگر به عنوان مثال چند سال پیش به ترکیه آمده باشید و خودتان را معرفی و شهری را برای شما در نظر گرفته باشند و پس از آن دوباره به ایران بازکشته اید٬ و هم اکنون مجددا به ترکیه آمده اید دوباره همان شهر را به شما خواهند داد


اگر شما را به یک شهر معرفی کردند و در انجا رفته و در اداره ی پلیس ثبت نام کرده باشید دیگر نمی توانید به راحتی شهرتان را تغییر دهید. زیرا باید درخواست انتقالی خود را به به پلیس داده و از طریق وزارت مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. معمولا با این درخواست ها موافقت نمی شود


می توانید در ابتدای ورودتان به یکی از این شهرها رفته و درخواست دهید و این احتمال وجود دارد که آنها با اقامت شما در آن شهر موافقت کنند