حتما توصیه می شود که گرایش یا هویت جنسی خود را اعلام کنید. خوشبختانه یکی از افتخارات سازمان دگرباشان ایرانی این است که توانسته است از سال ۲۰۰۹ سازمان ملل و دولت ترکیه را متقاعد کند که پرونده های دگرباشان را به صورت ویژه مورد بررسی قرار دهند و چنانچه گرایش یا هویت جنسی خود را اعلام نکنید ممکن است پروسه ی شما طولانی تر شود. درست است که برخی مواقع ممکن است که تاریخ اعلامی طولانی مدت باشد اما هنوز در مقایسه با غیر دگرباشان تاریخ نزدیک تری است و در آینده نیز با پیگیری های سازمان تغییر خواهد یافت


از شما به صورت  خلاصه دلایل خروجتان پرسیده می شود و اینکه در صورت بازگشت به ایران چه اتفاقاتی برای شما ممکن است پیش بیاید. در اصل آنها اطمینان حاصل می کنند که شما واجد شرایط اعلام درخواست پناهندگی هستید.


تمامی دفاتر حمایتی ادارهً مهاجرت ترکیه (PDMM) مسئول نیازهای حمایتی و آسیب های احتمالی هستند. لذا چنانچه نیازمندی های ویژه ای دارید، لطفا فرد مصاحبه کننده در ادارهً  مهاجرت (PDMM) را در جریان قرار دهید. طی ارزیابی هایی که آن اداره در مورد پرونده ی شما انجام می شود، درخواست شما بر حسب نیازمندی هایتان اولویت بندی خواهد شد