برای ثبت نام در ادارهً مهاجرت و بهره مندی از حمایت بین المللی از طرف ادارهً مهاجرت ترکیه (PDMM)، نیازی به در دست داشتن معرفی نامه از سازمان ملل (UNHCR) آنکارا نمی باشد. کافیست برای ثبت نام، به نزدیک ترین دفتر ادارهً مهاجرت (PDMM) مراجعه فرمایید


پس از طی تمام مراحل ثبت نام در ادارهً مهاجرت ترکیه (PDMM)، اقامت شما در ترکیه قانونی تلقی شده و یک کارت شناسایی با شماره شناسایی اتباع خارجی برای شما صادر خواهد شد که به موجب آن قادر خواهید بود از حقوق و خدمات وضع شده بر اساس قوانین ترکیه برخوردار شوید


شما می توانید تقاضای خود برای دریافت حمایت بین المللی را درهر یک از 81 استان ترکیه به مراجع مربوطه تحویل دهید. ولی قابل ذکر است که اقامت دائم در برخی از شهرهای ترکیه مجاز نمی باشد. اگر درخوااست خود را در یکی از استان های غیرمجاز تحویل دهید، پرونده ی شما به یکی از استان هایی که در آن اقامت طولانی مدت امکان پذیر است ارجاع داده خواهد شد. استان های مجاز در نقشه ی زیر به رنگ سبز نشان داده شده اند


در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در ارتباط با ثبت نام خود نزد مقامات ترکیه، می توانید با DGMM و UNHCR از طریق خطوط زیر تماس بگیرید:

157 – YIMER (مرکز ارتباطات DGMM برای اتباع خارجی)
68 48 444 خط مشاوره UNHCR