در گذشته شخص پناهجو بعد از ورود به ترکیه باید به دفتر سازمان ملل در آنکارا مراجعه می کرد و آنها معمولا زمانی بین یک هفته تا دو ماه را تعیین می کردند تا دوباره به سازمان ملل مراجعه کرده و ثبت نام (پیش مصاحبه) شود اما با توجه به ازدیاد تعداد پناهجویان در ترکیه در سال ۲۰۱۶  سازمان آسام که یک سازمان ثبت شده در ترکیه است با سازمان ملل همکاری نموده تا تاریخ ثبت نام (پیش مصاحبه) را تعیین نماید و از این طریق از ازدحام جمعیت در جلو دفتر سازمان ملل بکاهند. بنابراین٬ پناهجویان بعد از ورود به ترکیه باید به دفتر آسام مراجعه می کردند تا تاریخ مربوطه تعیین شود. تا قبل از سال ۲۰۱۶ این به معنی ثبت نام در سازمان ملل نبود و فقط تعیین وقت نموده و در روز تعیین شده و پس از مراجعه به سازمان ملل ثبت نام انجام شده و شماره ی پرونده اصلی و تاریخ مصاحبه ی اصلی تعیین می شد

سازمان دگرباشان ایرانی در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در تلاش بود تا راهکارهایی را برای کوتاه شدن روند پناهندگی ارائه کند  در جلسه ای که آرشام پارسی با دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل در فوریه ی ۲۰۱۶ داشت رسما اعلام شد که سیستم داده های آسام و دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل به هم متصل شده است و اطلاعات پناهجویانی که به آسام مراجعه کرده اند در سیستم های سازمان ملل موجود و دیگر نیازی به ثبت نام مجدد نیست. به عبارتی دو مرحله پناهجویی با هم ادغام و یکی شده است

از دهم سپتامبر ۲۰۱۸ سازمان ملل و یا آسام دیگر ثبت نام پناهجویان را انجام نمی دهند و کار ثبت نام آنها مستقیما توسط اداره مهاجرت ترکیه انجام می شود و آنها پس از بررسی اولیه پرونده و چنانچه شخص واجد شرایط پناهندگی باشد آن را برای ادامه ی روند ارجاع می دهند