چنانچه شرایط خروج قانونی از مرز برای شما وجود ندارد و می بایست برای حفظ امنیت و سلامت خود از ایران خارچ شوید می توانید به صورت غیرقانونی از ایران خارج شوید

 اما باید متذکر شد که خروج غیرقانونی خطرهای زیادی از قبیل دستگیری، بازپس فرستادن، اخاذی کردن و … دارد و باید بسیار هوشیارانه عمل کنید. سازمان دگرباشان ایرانی در زمینه معرفی فرد یا افرادی که امکان خروج شما به صورت غیرقانونی را فراهم کند، هیچگونه کمکی نمی تواند داشته باشد، زیرا نه تنها کسی را نمی شناسیم بلکه اگر بخواهیم با رابط های پناهجویانی تماس بگیریم که قبلا به صورت غیر قانونی از ایران خارچ شده اند، به دلیل تغییر مداوم شماره های تماس شان همواره ناموفق می مانیم 

ما زمانی قادر هستیم که بیشترین کمک را در مورد پناهجویی انجام دهیم که فرد پناهجو خارج از ایران باشد. چنانچه تصمیم دارید که به صورت غیر قانونی خارج شوید حتما مراقب باشید تا مورد سواستفاده قرار نگیرید. افراد زیادی بودند که نه تنها مورد اخاذی قرار گرفته اند بلکه به انها نیز در طول راه تجاوز جنسی شده است. بنابراین دقت کافی برای یافتن این افراد به خرج دهید

چنانچه ناچار هستید که به صورت غیرقانونی خارج شوید تلاش کنید که از راه هوایی این امکان فراهم شود زیرا در صورت دستگیری در فرودگاه امکان اینکه بتوانید درخواست پناهندگی دهید و شما را بازپس نفرستند بیشتر است. در صورتی که از طریق زمینی نه تنها به مدت سه روز می بایست پیاده روی کنید بلکه اتفاقات غیرقابل پیش بینی زیادی ممکن است پیش آید

حتما وقتی به ترکیه رسیدید با ما تماس بگیرید