برای درخواست پناهندگی به دلیل گرایش جنسی و یا هویت جنسی حتما نباید سابقه ی دستگیری و یا حکم های قضایی داشته باشید. هستند تعداد زیادی از دگرباشان که مشکلات زیاد خانوادگی و یا اجتماعی دارند و همواره از دستگیر شدن و مجازات هراسان بوده اند اما تا به حال اتفاقی برای آنها نیافتاده است. این افراد به دلیل اینکه ترس موجهی از هرگونه ازار و اذیت به دلیل گرایش جنسی/هویت جنسی شان دارند می توانند درخواست پناهندگی دهند 

سازمان ملل به دنبال یک تراژدی نیست و تنها می خواهد بداند که چرا فرد از کشور خارج شده است و اگر برگردد چه اتفاقی برای او می افتد و یا از چه چیزهایی ترس دارد. اما اگر سابقه ی مجازات و یا دستگیری دارید می تواند به شما کمک کند

افرادی هم هستند که علاوه بر گرایش/هویت جنسی شان دلایل دیگری نیز برای خروج از ایران از جمله تعلق به اقلیت های مذهبی و یا تفکرات سیاسی نیز دارند که در این موارد توصیه می شود که دلایل مختلف را با هم تلفیق نکنند و بر موضوعی که بیشترین ترس از آزار و اذیت دارند تاکید کنند