برای ارتباط با سازمان، بهترین راه وب سایت و ایمیل سازمان است و به محض خروج از کشور، می توانید فرمهای سازمان را تکمیل کنید تا مراحل تشکیل پرونده در سازمان صورت پذیرد. ایمیلهای ارسالی به سازمان هم در اسرع وقت پاسخ داده خواهند شد

ما خوشحال خواهیم شد که به سوالات شما پاسخ دهیم اما اول از همه توصیه می کنیم که تمام پرسش و پاسخ های متداول روی این قسمت سازمان را مطالعه کنید و چنانچه جواب سوالات خود را دریافت نکردید می توانید به آدرس زیر ایمیل بفرستید

support@irqr.ca