بستگی به شرایط خروج شما دارد که چقدر زمان دارید تا وسایل خود را جمع کرده و آماده ی خروج شوید. در شرایط عادی و برای جلوگیری از هزینه های غیرضروری بهتر است که تعدادی لباس برای فصل های مختلف با خود به همراه داشته باشید. دمای هوا در ترکیه به شهر محل اقامت شما بستگی دارد مثلا زمستان در شهرهایی مانند اسکیشهیر و کایسری خیلی سردتر از دنیزلی می باشد

سعی کنید که مقداری داروهای سرماخوردگی و مسکن نیز با خود به همراه داشته باشید همچنین توصیه می شود که مدارک شناسایی و تحصیلی خود را نیز به همراه داشته باشید

سعی  کنید که به مقدار کافی همراه خود پول داشته باشید زیرا تمام هزینه های خود را می بایست شخصا پرداخت کنید و ممکن است روند پناهندگی شما بیش از دو سال به طول انجامد. بنابراین با برنامه ریزی خارج شدن کمک بسیار زیادی به شما خواهد کرد زیرا خیلی از دوستان پناهجو با مشکل مالی مواجه شده اند و امکان دریافت کمک مالی نیز ندارند