قابل توجه پناهندگان ساکن ترکیه که قبول شده اند و منتظر اسکان مجدد هستند:
همانطور که می دانید خیلی از دوستان مدت طولانی است که منتظر اسکان مجدد و مراحل آن پس از دریافت جواب قبولی خود هستند و سوالاتی برای افسر ارشد پناهجویی سازمان ملل ارسال کردم که جواب آنها را عینا در زیر جهت اطلاع شما می نویسم:

۱- تعداد زیادی از پناهندگان حتی ماه ها بعد از قبولی خود هنوز مصاحبه ی کشوری نشده اند. چرا این اتفاق افتاده و کی مصاحبه ی آنها انجام می شود؟
همانطور که در آخرین ملاقات حضوری مان گفتم٬ به صورت اتوماتیک قبول شدن یک پناهجو آنها را واجد شرایط برای اسکان مجدد نمی کند. با توجه به اینکه تنها ۱۰ هزار پرونده در سال از تمام ملیت ها (به غیر سوریه ای ها که سهمیه ی جداگانه ای دارند) امکان اسکان مجدد داریم بنابراین آنها پس از قبولی باید اولویت گذاری شده و بر اساس وضعیت و آسیب پذیری شان در ترکیه دسته بندی شوند. با انها مصاحبه ی تلفنی انجام می شود تا وضعیت زندگی و امنیتشان در ترکیه را ارزیابی کنیم. با توجه به اینکه بیش از ۲۰۰ هزار پناهنده در حال حاضر در این وضعیت هستند می توان پیش بینی کرد که پروسه ای زمان بر و سخت برای سازمان ملل است و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که هر چه زودتر آن دسته از افرادی که امکان اقامتشان در ترکیه سخت تر و نا امن تر از دیگران است را تشخیص و برای اسکان مجدد در نظر بگیریم.

۲- چرا ارجاع پرونده ی پناهجویان برای اسکان مجدد به کانادا طولانی شده است و آنها را به سفارت ارجاع نداده اید؟
از اکتبر ۲۰۱۵ تا به حال دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل پرونده ای به سفارت کانادا ارجاع نداده است و امیدواریم که این روند زودتر از سر گرفته شود. همچنان منتظر خبر سفارت هستیم تا بتوانیم پرونده های پناهندگان غیر سوریه ای را نیز برای سفارت ارسال کنیم. تمام پناهجویان دگرباشی که منتظر اسکان مجدد هستند و ممکن است که تحت تاثیر این شرایط قرار بگیرند از طرف سازمان ملل با آنها تماس گرفته شده و به آنها پیشنهاد شده که می توانند به جای کانادا به امریکا بروند که برخی از آنها پذیرفته اند.

۳- چرا خیلی از پناهندگانی که کانادا برای آنها انتخاب و اعلام شده است هنوز حتی در مواردی بعد از ۹ ماه فرم های خود را دریافت نکرده اند؟
هر وقت که ما پرونده ای را به کانادا ارجاع دهیم فرم های سفارت را برایشان ارسال می کنیم. بعضی از پناهجویان ممکن است کانادا برایشان در نظر گرفته شده باشد اما هنوز ارجاع داده نشده اند و به همین دلیل فرم هایشان ارسال نشده است و باید منتظر بمانند.

سازمان دگرباشان ایرانی به صورت مستمر با دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل و اداره ی مهاجرت٬ پناهجویی و شهروندی کانادا در تماس می باشد تا این مشکل را پیگیری و برطرف نماید. در حال حاضر باید صبر کرد و خبرها حاکی از آن است که آن دسته از افرادی که فرم های سفارت را دریافت کرده اند و یا کانادا برای آنها در نظر گرفته شده و از سازمان ملل تلفنی جهت تغییر کشورشان به امریکا دریافت نکرده اند به زودی برای مصاحبه به سفارت کانادا ارجاع خواهند شد.