چنانچه مدت طولانی است که با هم زندگی می کنید و از ایران با هم آمده اید بله می توانید این کار را انجام دهید اما چنانچه در ترمیه آشنا شده اید لزومی ندارد و ما معمولا توصیه می کنیم که این کار را نکنید زیرا چنانچه بعد از مدتی تصمیم گرفتید که از هم جدا شوید مشکلات زیادی برای شما به وجود می آیند. پس روابط شما در ترکیه ارتباطی با سازمان ملل ندارد و نیازی نیست آنها را خبردار کنید